Handelsbetingelser

1. Vilkår
Al handel foregår i henhold til Beslagshoppen.dk gældende salgs og leveringsbetingelser. Vi forbeholder os ejendomsretten af de købte varer indtil varerne er betalt.

2. Pris
Alle priserne er angivet i DKK ekskl. Moms. Den gældende pris på varen er den som er oplyst på købstidspunktet, hertil kommer omkostninger til fragt og ekspedition som afholdes af køber.

3. Betaling
Betaling hos Beslagshoppen.dk kan ske ved brug af Visa og MasterCard. Det er også muligt at overføre via bank. På den måde vil betalingen altid være fortaget kort før afsendelse af varen.
Vi forbeholder os ret til at afvise et hvert køb der måtte være fortaget, hvis oplysningerne ikke stemmer overens med kortholder og modtager.

4. Bestilling/Levering
Bestilling hos Beslagshoppen.dk kan ske ved online bestilling, men også ved at ringe til os. Det er let og enkelt at bestille varer på vores webshop. Skulle der være en vare som ikke er at finde på webshoppen, er man velkommen til at kontakte Beslagshoppen via telefon på tlf. 25481989 alle hverdage mellem kl. 6.00-18.00. Så kan man, hvis det er muligt få fremstillet den ønskede vare.
Ved levering til ikke brofaste ører bedes man kontakte webshoppen.

Varer vil blive afsendt inden for 1-3 hverdage efter bestilling. Enkelte vare kan dog tage lidt længere tid, i så fald vil kunden modtage en mail her om. Er en ordre afgivet en lørdag eller søn/hellig dag, vil ordren blive ekspederet den næstkommende hverdag.
Alle leverings oplysninger vil blive oplyst ved bestilling og vil fremgå på kundens ordrebekræftelse som sendes til kundens ved fuldendt bestilling.

Alle varer sendes direkte fra Beslagshoppen.dk og ud til kunden. Leveringen fortages til den leverings adresse som kunden opgiver ved bestilling. Leveringen anses for at være sket når køber har fået udleveret varen.

Forsendelsen af varer foregår med Brink Transport. Der er mulighed for selv at afhente sine varer hos os, hvis man ønsker dette.
Beslagshoppen.dk
Birkevej 5
6261 Bredebro
Detaljer omkring leveringtidspunk, fragtpris mm. er oplyst ved bestilling.
Hvis der skulle ske skade på en vare under afhentning eller pålæsning, kan Beslagshoppen.dk aldrig drages til ansvar for denne handling, det påhviler til enhver tid fragtfirmaet eller kundens eget ansvar.

5. Ansvar for mangler
Ved levering har køber pligt til straks inden det solgte tages i brug at fortage forsvarlig undersøgelse af det solgte og kan ikke senere på råbe sig mangler, der ved sådan en undersøgelse burde være opdaget af køber. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab, indtrådt hos køber eller tredje mand som følge af mangler ved det solgte.

6. Produktansvar
Beslagshoppen.dk er ikke ansvarlig for købers anvendelse af det solgte. Vi hæfter heller ikke her for driftstab, avancetab, eller andre økonomiske konsekvenser indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af defekter ved det solgte. Et erstatningskrav eller krav om afslag overfor Beslagshoppen.dk kan på ingen måde overstige det fakturerede beløb på den solgte vare.

Al henvendelse angående produktansvar skal ske skriftligt til Beslagshoppen.dk på mail kontakt@beslagshoppen.dk.

7. Returret
Er der tale om private kunder, vil kunden til en hver tid have 14 dages fortrydelsesret på alle vore varer. De 14 dage starter når kunden modtager varen.
Er man ikke privat kunde gælder nedenstående betingelser.

Beslagshoppen.dk tager kun varer retur hvis der er sket fejl fra vores side. Kunder som vil returnere en vare skal til enhver tid henvende sig skriftligt på mail til kontakt@beslagshoppen.dk. Der
kan ikke sendes varer retur uden at Beslagshoppen.dk skriftligt har godkendt overfor kunden at vi accepterer at tage varen retur.

Kunden skal inden varen sendes retur have et returnummer fra Beslagshoppen.dk som sættes
synligt på pakken. Uden et returnummer forbeholder Beslagshoppen.dk sig ret til ikke at
tage varen retur og varen vil blive sendt retur til kunden igen. Kunden skal til enhver tid selv afholde
omkostninger hertil, hvis der ikke er indgået skriftlig aftale med en accept fra Beslagshoppen.dk.

8. Reklamationer
Ved reklamation eller mangler skal køber uden ophold efter leveringen, skriftligt reklamere til Beslagshoppen.dk. Hvis der ikke er en skriftlig reklamation, kan varen ikke sendes retur til os. Beslagshoppen.dk vil behandle sagen hurtigst muligt. Der sendes et reklamationsnummer samt en adresse som kunden placerer på pakken og sender varen tilbage til den pågældende adresse.
Beslagshoppen.dk
Birkevej 5
6261 Bredebro

I reklamation skal det tydeligt fremgå hvad kunden ikke mener, er i overensstemmelse med
det solgte produkt. Gerne med eventuelt billeder af produktet.

Beslagshoppen.dk tager ikke imod reklamationer hvis produktet ikke er korrekt svejst på kundens materiale. Dette er kundens eget ansvar, at produktet bliver anvendt med korrekt svejse teknik og svejsematriale. Beslagshoppen.dk kan ikke drages til ansvar for brud i materialet i nærheden af kundens svejsning.

Hvis der tages imod en reklamation og det viser sig at være kundens fejl, vil kunden blive faktureret de omkostninger som Beslagshoppen.dk har pådraget sig ved at undersøge produktet for fejl og mangler. Derefter sendes produktet retur til den pågældende kunde igen. Kunden afholder alle
udgifter som måtte opstå i denne situation.

9. Lovvalg og værneting
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter dansk ret.

Svejse beslag til dit behov.